PROGRAMA DE ACTIVIDADES

QUI SOMQuè és La Nostra Veu
 
La Nostra Veu (LNV) és una associació d'usuaris dels Serveis de Salut Mental de la Comunitat de les Illes Balears, i els seus familiars.

Es va constituir l'any 2011, per un grup de familiars i usuaris de la UCR Son Gibert. A partir de la manifestació que es va fer el día 16 d'octubre de 2009, en què es demandaren més recursos per a l'atenció de persones amb trastorn mental greu, un grup d'afectats es va seguir reunint periòdicamente per aportar idees i generar projectes, amb l'objectiu de millorar la seva situació.

Des de llavors La Nostra Veu es va proposar:
• ser portaveu d’usuaris i familiars, davant les institucions
• reinvindicar a la Sanitat Pública solucions per a les necessitats no cobertes del nostre col·lectiu
• contribuir a la millora de l’assistència sanitària especialitzada, la rehabilitació psicosocial i la inserció laboral de les persones afectades per problemes de salut mental
• compartir experiències, definir necessitats i impulsar línies d’actuació d’acord amb els nostres interessos


Qué es La Nostra Veu
 

La Nostra Veu es una asociación de usuarios de los servicios de salud mental de la comunidad de Illes Balears y sus familiares. 

Fue constituida en el año 2011 por un grupo de familiares y usuarios de la UCR Son Gibert. A partir de la manifestación organizada el día 16 de octubre de 2009 donde se pedían más recursos para la atención de personas con trastorno mental grave, un grupo de afectados siguió reuniéndose periódicamente para aportar ideas y generar proyectos que mejorasen la situación en que se encontraban.

A partir de ahí La Nostra Veu se propuso, 

  • ser portavoz de usuarios y familiares ante las instituciones 
  • reinvindicar ante la Sanidad Pública soluciones para las necesidades no cubiertas de nuestro colectivo
  • contribuir a la mejora de la asistencia sanitaria especializada, la rehabilitación psicosocial y la inserción laboral de las personas afectadas por problemas de salud mental 
  • compartir experiencias, definir necesidades e impulsar líneas de actuación de acuerdo a nuestro intereses
Finançament i recursos humans


L’activitat de l’associació es duu a terme majoritàriament per personal voluntari, entre el qual hi ha associats i simpatitzants; destaca la participació d’usuaris com a monitors-facilitadors.

L’usuari, si ho desitja, fent-se soci pot assistir a totes les activitats i participar en qualsevol aspecte de l’organització, com és l’accés als òrgans de direcció, proposta i desenvolupament d’activitats i projectes, etc.

Els socis col·laboram en el manteniment de l’associació amb una quota de 10 € mensuals.

Fins al moment hem rebut petites aportacions d’entitats privades, i cap ajuda per part de l’Administració.
financiación y recursos humanos


la actividad de la asociación se lleva a cabo mayoritariamente por personal voluntario entre los que se encuentran asociados y simpatizantes destacando la participación de usuarios como monitores-facilitadores


el usuario, si así lo desea, adquiriendo la condición de socio, puede asistir a todas las actividades y y participar en cualquier otro aspecto de la organización como es el acceso a los órganos de dirección, proposición y desarrollo de actividades y proyectos, etc


los socios colaboramos con una cuota de 10 € mensuales en el mantenimiento de la asociación


hasta el momento no se ha recibido ayuda alguna por parte de la administración, y sólo pequeñas aportaciones por parte de entidades privadas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

DINOS ALGO POR EL SPEAKPIPE